Vlaanderen verplicht rookmelders vanaf 2020 in alle woningen

Tegen 2020 worden rookmelders verplicht in alle Vlaamse woningen. Het Vlaams Parlement heeft dat gisteren unaniem beslist met een decreetvoorstel van de meerderheidspartijen, N-VA, CD&V en Open Vld. Een rookmelder installeren is nu al wettelijk verplicht voor wie een nieuwbouwwoning afwerkt of een bestaande woning renoveert. Ook voor de meeste woningen met huurovereenkomsten en woningen die aangekocht worden via een sociale lening, geldt deze verplichting.
De zone Midwest verkoopt vanaf 1 juli 2017 rookmelders aan 16 euro per stuk. 10 jaar garantie, bevestigingsmateriaal en kleefband inclusief!
Rookmelders zijn onmisbaar in woningen. In 2016 vielen er in Vlaanderen minstens 46 doden bij woningbranden. Dat is dubbel zoveel als het jaar voordien, toen waren het er slechts 22. Over heel het land vielen er in 2016 zelfs minstens 78 branddoden. De wettelijke verplichting zal gepaard moeten gaan met bijkomende bewustmaking van de burger, ook door hem te wijzen op zijn eigen verantwoordelijkheid. Hierin spelen de hulpverleningszones een belangrijke rol.

De ‘14-daagse van de Veiligheid’ die dit jaar loopt van 9 tot en met 24 september 2017, zal ook volop inzetten op het thema van de rookmelders. Alle aspecten spelen hierbij mee, zoals voldoende goede rookmelders plaatsen (bij voorkeur met batterij van 10 jaar), regelmatig onderhouden en testen en de volledige rookmelder vervangen na 10 jaar.
Wij verzamelden alvast alle info over rookmelders op speelnietmetvuur.be
Wees gewaarschuwd! Plaats een rookmelder! Met dit motto willen we de inwoners van Lichtervelde tot nadenken aanzetten rond de gevolgen van een brand. Met het plaatsen van een rookmelder bewijs je hoe dierbaar je naasten zijn. Met een kleine investering en beperkte inspanning red je misschien het leven van je kinderen, echtgenoot, ouders en grootouders.
Zie ook op deze site onder de rubriek preventie

U vindt al deze informatiegegevens over de rookmelders terug op de website www.speelnietmetvuur.be (rubriek “rookmelders”).