Bevelsoverdracht

Bevelsoverdracht.jpg

op 01/07/2020 ging onze commandant Joost Vanderhaeghe, na 34 jaar lidmaatschap waarvan 22 jaar als onze bevelvoerder, op pensioen. Hij zorgde voor een gedegen vriendschap en een doorgedreven professionalisering in ons korps. Kpt Dirk Delameillieure is onze nieuwe korpsoverste.

Tombola Vriendenkring Brandweer Lichtervelde 2020

Elk jaar gaan de brandweerlui en ambulanciers van de Brandweerpost Lichtervelde van deur tot deur in de gemeente om steunkaarten te verkopen ter ondersteuning van de werking van de Vriendenkring van de Brandweer Lichtervelde. Traditioneel vindt dit plaats in de eerste 5 maanden van het jaar. Misschien kreeg u hen dit jaar al over de vloer, misschien ook niet.

Bel 1722 bij storm of waterschade (enkel bij een niet-dringende interventie en als dit via de media wordt aangekondigd).

Vanaf 1 augustus 2017 bel je het nummer 1722 tijdens storm of wateroverlast als je de brandweer nodig hebt, maar er niemand (potentieel) in levensgevaar is. De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken zal tijdens storm of wateroverlast het telefoonnummer 1722 voor niet-dringende interventies van de brandweer activeren. Het nummer 1722 moet ervoor zorgen dat de noodcentrales 112 niet overbelast geraken bij onweer en dat mensen die in levensgevaar zijn niet nodeloos moeten wachten.

Verspreid mee de app 112.be die levens redt

banner_NL_APP-112-_BE[1].jpg

De laatste jaren heeft u ons telkens geholpen bij het verspreiden van boodschappen over het noodnummer 112. Ook vandaag zouden wij u graag vragen om ons te helpen om zoveel mogelijk mensen aan te zetten om de app 112 BE te downloaden. De voordelen van de app:  

Vlaanderen verplicht rookmelders vanaf 2020 in alle woningen

Tegen 2020 worden rookmelders verplicht in alle Vlaamse woningen. Het Vlaams Parlement heeft dat gisteren unaniem beslist met een decreetvoorstel van de meerderheidspartijen, N-VA, CD&V en Open Vld. Een rookmelder installeren is nu al wettelijk verplicht voor wie een nieuwbouwwoning afwerkt of een bestaande woning renoveert. Ook voor de meeste woningen met huurovereenkomsten en woningen die aangekocht worden via een sociale lening, geldt deze verplichting.
De zone Midwest verkoopt vanaf 1 juli 2017 rookmelders aan 16 euro per stuk. 10 jaar garantie, bevestigingsmateriaal en kleefband inclusief!

Kunnen jouw kinderen al 112 bellen?

In de 112 Kidsfilm vertelt een jonge rapper het verhaal van Freddy. Dit verhaal is geïnspireerd op een zesjarige jongen uit Spa, Shayan. Deze dappere jongen heeft zijn mama gered doordat hij wist hoe hij het noodnummer 112 moest bellen.
112 Kidsfilm

Allemaal naar ikwordbrandweer.be

Op 13 juli is de website ikwordbrandweer.be gelanceerd. Deze website verzamelt info en data voor het Federaal Geschiktheidsattest alsook alle brandweervacatures. Veel websites van de hulpverleningszones en brandweerscholen verwijzen momenteel nog naar civieleveiligheid.be voor meer info over het Federaal Geschiktheidsattest en brandweerrekrutering. Help ons de nieuwe website bekend te maken door vanaf nu naar ikwordbrandweer.be te verwijzen. Alvast bedankt!
Brandweer. Ook iets voor jou? Surf naar ikwordbrandweer.be  

Vriendenkring 2016

Sinds het ontstaan is er binnen het korps een vriendenkring opgericht. Die behartigt de belangen van de brandweermannen en oudgedienden (ereleden). De vriendenkring heeft tot doel de vriendschapsbanden onder elkaar te onderhouden, initiatieven te organiseren die de fysische paraatheid van de brandweermannen verbeteren en activiteiten te organiseren voor zijn leden. De leden zullen uitgenodigd worden op alle algemene vergaderingen en bijeenkomsten, op alle feestelijkheden en uitstappen van het korps. De vriendenkring ontvangt de opbrengst van feestelijkheden enz... Ze heeft sinds 29/01/2016 een eigen bestuur en structuur los van het bestuur van de brandweer zelf. De voorzitter is Hoornaert Marc Noël, de secretaris Van Colen Davy en de penningmeester Tytgat Jan.

CPR-film 2012 online

De nieuwe CPR-film 2012 is online en gratis beschikbaar voor iedereen via internet. De kortfilm werd op zaterdag 28 april officieel voorgesteld, de première had plaats in de Cityscoop te Roeselare. De CPR-film werd zeer professioneel gemaakt dankzij ambulancier Thomas Dorscht van de brandweer Roeselare, Thomas is een getallenteerd en opgeleid cameraman. Initiatiefnemers waren de stuurgroep MUG Roeselare - Izegem onder impuls van o.a. Lichterveldenaar Dr. Pieter-Jan Durnez in samenwerking met de brandweer van Roeselare.
De film toont hoe belangrijk ieder schakel is in de overlevingsketen waarbij CPR door de getuigen extra in de verf wordt gezet. De ambulanciers werken volgens de erc-normen 2010 en volgens de richtlijnen van de Wobra. Verder wordt ook automatische hartmassage toegepast, die op termijn ook een vast gegeven zal worden bij reanimaties.
Bekijk de CPR-film 2012 via www.cpr112.be

Problemen met lezen documenten via Internet Explorer

Momenteel zijn er problemen om bepaalde word-, exel en pdf-documenten uit de rubriek documenten te lezen via Internet Explorer. Er wordt aan dit euvel gewerkt.
Via Mozilla Firefox en Google Chrome zijn er geen leesproblemen.

Inhoud syndiceren