Bevelsoverdracht

Bevelsoverdracht.jpg

op 01/07/2020 ging onze commandant Joost Vanderhaeghe, na 34 jaar lidmaatschap waarvan 22 jaar als onze bevelvoerder, op pensioen. Hij zorgde voor een gedegen vriendschap en een doorgedreven professionalisering in ons korps. Kpt Dirk Delameillieure is onze nieuwe korpsoverste.