Algemeen Gemeentelijk Nood- en Interventieplan - Deel III: Telecommunicatie

Embedded Scribd iPaper - Requires Javascript and Flash Player
LICHTERVELDE
Lijst Bijlagen GANIP TELECOMMUNICATIELIJST
OVERHEDEN
1. Gemeentelijk a. Burgemeester Mevr. Pattyn Ria b. 1° Schepen Mevr. Kindt Els c. Gemeentesecretaris Dhr. Vandenbussche Ivan
GSM Kabinet GSM Kabinet GSM Kabinet 051/ 72 94 43 0477/ 37 03 21 051/ 72 67 09 0473/ 55 41 66 051/ 72 94 35 0475/ 20 06 27
2. Provinciaal Provinciaal gouvernement Permanent Kabinet van de gouverneur c. Arrondissementscommissarissen (en kabinetschef) J. Debyser M. Teerlinck
a. b. d. 050/ 40 58 11 050/ 40 58 11
050/ 40 58 62 050/ 40 57 07 050/ 40 56 11
Federale dienst Openbare Hulpverlening
secretariaat
3. Federaal
a.
Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Federaal crisiscentrum Leuvenseweg 1 1000 Brussel Fax Permanent 02/ 506 47 11 2de nummer 02/ 506 47 47 02/ 506 47 09 Reservenr 02/ 513 63 82 02/ 513 15 73
BRANDWEER
1.
Lokaal
Lokale Brandweer Lichtervelde Beverenstraat 16 Permanent 051/ 72 29 00 2de nummer 051/ 72 25 81 Secretariaat 051/ 72 52 76 Kazerne 051/ 72 29 00 Commandant Lt.Vanderhaeghe 051/ 72 94 39 051/ 72 21 29 Korpsgeneesheer Lt. Pareit Marc 051/ 72 42 79 051/ 72 42 79 Olt. Delameilleure Dirk 051/ 23 06 11 051/ 72 65 18 Olt. Theetaert Kristiaan 0478/ 88 86 01 051/ 72 42 92
2.
Zone (versterking)
GANIP Deel III – Lichtervelde
1
Brandweerkorps Torhout Aartrijkestraat 13 Brandweerkorps Kortemark Torhoutstraat 36 Brandweerkorps Roeselare K.Albertlaan 4 Brandweerkorps Ardooie K.Albertstraat 8 Brandweerkorps Hooglede Brandweerkorps Wingene
Fax adm. Fax centrale Tel 2de nummer Permanentie Tel Tel Tel Permanent Fax Secretariaat
050/ 21 14 01 050/ 21 70 43 050/ 23 05 81 051/ 56 63 30 051/ 56 67 86 051/ 20 10 10 051/ 74 51 33 051/ 20 10 10 051/ 65 79 00 014/ 58 45 45 014/ 58 35 16 014/ 58 45 47 03/ 561 23 05
3.
BIG: (VZW Brandweerinformatiecentrum)
Technische Schoolstraat 43 A 2440 Geel
4. 5.
Belintra BASF ESI
Sint-Pietersstraat 6 8906 Ieper
Permanent 051/ 24 92 50 (wordt doorgeschakeld op GSM’s) Permanent 03/ 560 05 11
6.
Air Liquide
Leiding van vloeibare zuurstof
MEDISCHE DIENSTEN
1. Vertegenwoordiger veiligheidscel
Dr. Pareit Marc 2. 051/ 72 42 79 Call-center 02/ 524 97 97 02/ 524 71 11
Provinciale gezondheidsinspectie
a. Eurostation II – Victor Hortaplein 40 bus 20 1060 Brussel b.
Federale overheidsdienst (FOD) volksgezondheid
Federaal Gezondheidsinspecteur Dr. Zeger Vermeulen
Hoogstraat 9 8000 BRUGGE
Buiten kantooruren via HC - 100
Kantoor Reservenr Fax Kantoor GSM Fax 02/ 524 79 31 02/ 524 79 30 02/ 524 79 33 02/ 524 79 28 0473/ 69 33 70 02/ 524 79 32 02/ 524 79 30
c.
Adjunct gezondheidsinspecteur
Filip Lingier
d.
Secretariaat Federale Gezondheidsinspectie
Hoogstraat 9 8000 BRUGGE
3.
Ziekenhuizen:
GANIP Deel III – Lichtervelde
2
Verdeelschema ziekenhuizen zie MIP (Medisch interventieplan) H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen Spoeddienst Onthaal spoed Fax Stedelijkziekenhuis Roeselare Spoeddienst Onthaal spoed Fax Sint-Rembertsziekenhuis Torhout Spoeddienst Onthaal spoed Fax 051/ 23 71 11 051/ 23 77 08 051/ 23 77 03 051/ 23 78 08 051/ 23 61 11 051/ 23 62 21 051/ 23 62 23 051/ 23 66 71 050/ 23 21 11 050/ 050/ 23 23 01 050/ 22 00 72
4. Brandwondencentra:
Universitair Ziekenhuis Gent Algemeen nummer 09/ 332 21 11 De Pintelaan 185 Brandwondencentrum 09/ 332 34 90 9000 Gent ZNA Stuivenberg Lange Beeldekensstraat 267 2060 Antwerpen UZ Leuven Gasthuisberg Herestraat 49 3000 Leuven Algemeen nummer Brandwondencentrum Algemeen nummer Brandwondencentrum Secretariaat 03/ 217 71 11 03/ 217 75 95 016/ 33 22 11 016/ 34 87 50 016/ 34 40 21 04/ 366 72 11 04/ 366 72 94 071/ 44 83 11 071/ 44 80 00
Universitair Ziekenhuis Luik Algemeen nummer Domaine Universitaire du Sart Tilman, Bâtiment B 35 Brandwondencentrum 4000 Luik I.M.T.R Rue de Villers 1 6280 Loverval Algemeen nummer Brandwondencentrum
Militair Hospitaal Neder over Heembeek Bruynsstraat 200 Dispatching (permanent) 02/ 268 62 00 1120 Neder Over Heembeek
5. Rode Kruis
a. b.
Permanentie/dispatching:
Fax
105 03/ 286 11 14 03/ 283 11 33 050/ 45 90 00 050/ 31 09 59
Provinciale diensten:
Dirk Martensstraat 11 8200 Sint-Andries Brugge Fax
c.
Lokale afdeling
Afdeling Torhout hulpdienst@torhout.rodekruis.be
6.
Vlaamse Kruis
a.
Dispatching:
Permanent Ieper
057/ 20 75 75
GANIP Deel III – Lichtervelde
3
0475/ 76 80 07 b.
Provinciaal secretariaat:
Zonnebeekseweg 86 8900 Ieper Fax Permanent
057/ 20 75 75 057/ 20 00 39 070/ 245 245
7.
Antigifcentrum
Bruynstraat 1 1120 Brussel
8. Psychosociale hulpverlening
a. b.
TIC DSI
Motstraat 40 2800 Mechelen
Noodnummer Noodnummer Secretariaat Fax
051/ 72 94 40 015/ 44 34 94 015/ 44 33 22 015/ 44 33 07
9. Huisartsen Weekendwacht geneesheren
Beele Derammelaere Folens Pareit Terwecoren Vandamme Vanden Bussche Vanhoe Verkinderen Statiestraat 165 B.Callewaertln 14 A. Termotelaan Potteriestraat 13 B.Callewaertln 14 Neerstraat 7 Neerstraat 7 Kortemarkstraat 19 Zandstraat 16
051/ 24 50 50
051/ 72 20 92 051/ 72 30 80 051/ 72 78 73 051/ 72 42 79 051/ 72 30 80 051/ 72 42 81 051/ 72 42 81 051/ 48 51 80 051/ 72 26 44
10. Apothekers Wachtdienst
Maertens Tania Vanderstichele P. Vermeulen - Vanhecke Astridlaan 4 Marktstraat 46 Neerstraat 3
0900/ 10 500
051/ 72 27 18 051/ 72 22 79 051/ 72 21 74
11. Dierenartsen
Denys R. Lavens B. Lievens K. Vancoillie J. Van Vaerenbergh Ria Vandewiele J. Leeuwstraat 26 Oude Bruggeweg 19 Rozenlaan 22 Bontenstraat 12 Hoogstraat 10 Kortemarkstraat 17 051/ 72 21 40 0475/ 71 60 25 051/ 72 36 03 051/ 72 22 94 051/ 72 68 51 0496/ 23 66 03
POLITIE
1. Lokale politie
GANIP Deel III – Lichtervelde
4
a.
Lokale Politiepost of lokaal commisariaat
B. Callewaertlaan 1 051/ 57 12 27 101 050/ 45 76 90 101 050/ 45 76 90
Wijkdienst Lichtervelde Dispatching IPZ Tielt b.
Persofficier
Dispatching IPZ Tielt 2.
Federale politie Kortrijk
Fax
101
056/ 46 17 11 056/ 2713 29 050/ 88 17 26 050/ 88 17 34 050/ 32 84 05 02/ 642 63 82 016/ 24 06 90 050/ 88 17 32
3.
CIC Brugge
Noodplanning Interventieploeg Secretariaat Permanentie Enkel via DAO Kantooruren Dispatching
4.
Hondensteun
5.
Wegpolitie
Zandstraat 148 8200 Brugge
LOGISTIEKE STEUN
1. Civiele bescherming
a.
Nationale permanentie Brussel
Verantwoordelijke: Jaak Raes
Permanent Fax Permanent Fax
02/ 506 47 11 02/ 506 47 09 050/ 81 58 41 050/ 81 58 45 0475/ 28 03 34 0472/ 80 06 52 off@proximus.be
b.
Permanente Eenheid Jabbeke
Stationsstraat 61 8490 Jabbeke Bevelhebber: Kol. E. Van Der Eecken Maj. J. Boydens
Draadloze mail
2. Krijgsmacht Crisiscentrum Binnenlandse zaken
Hertogstraat 53 1000 Brussel DOVO Naamsesteenweg 100 3050 Oud-Heverlee Permanente e-mail Provinciale staf West-Vlaanderen Kuipersstraat 21, 8000 BRUGGE GSM-nr van Officier van Wacht Kantoor Provinciecommandant: Jan De Vos 3.
Permanent Reservenr Fax
02/ 506 47 11 02/ 506 47 47 02/ 506 47 09
NOODNUMMER 016/ 40 61 66 Permanent 016/ 39 54 11 Fax 016/ 39 54 62 DOVO.SEDEE@mil.be Secretariaat Fax 050/44 55 11 050/44 55 20 0477/ 58 60 69 Kantooruren 050/ 44 55 00
Technische dienst Gemeente
GANIP Deel III – Lichtervelde
5
a. Vertegenwoordiger veiligheidscel
Van Isacker Koen Kantoor Privé GSM 051/ 72 24 83 051/ 72 62 46 0475/ 64 67 36
b. Stedelijke werkplaatsen Gezellelaan zn 4. OCMW
a.
051/72 24 83
Secretariaat
Statiestraat 1 8810 Lichtervelde
051/ 70 84 70
b. Voorzitter
Roos Vanwalleghem Kantoor Thuis GSM Kantoor Thuis 051/ 70 84 70 051/ 72 52 37 0486/ 38 45 01 051/ 70 84 72 051/72 60 59
c. Secretaris
Kris Vandenbussche
5. Waterwegen en Zeekanaal NV
Koning Albert II-laan 20 bus 2 1000 Brussel Openbare NV Waterwegen en zeekanaal Nederkouter 20 9000 Gent Districthoofd Dhr. Bert Vervaecke Fax Secretariaat 02/ 553 71 02 02/ 553 71 0 5 056/ 23 60 55 0477/ 58 16 59
6. Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
Permanent Fax Info Aquafin 056/ 23 60 11 056/ 51 89 81 0800/ 40 244 0800/ 166 03
7. Elektriciteits- Gasmaatschappij Electrabel – Gaselwest – Eandis – Infrax
Noodnummer enkel voor hulpdiensten Gasgeur of ontploffing Defecten Algemeen nummer Straatlampen 056/ 25 35 33 0800/65 065 078/ 35 35 00 078/ 35 35 34 0800/ 635 35
8. NMBS
a.
Rood nummer:
Trafic controle – IN241 sectie 60 Barastraat 110 – 1070 Brussel Fax
02/ 525 91 40 02/ 525 41 28
b. Spoorweg Politie
Stationsplein 5 – 8000 BRUGGE Algemeen nummer ( 6u – 22u) Nacht SPC GENT 050/ 30 24 05 09/ 241 20 00
GANIP Deel III – Lichtervelde
6
GSM Station (6u-22u) GSM interventie (6u-22u) c.
0474/ 50 06 36 0477/ 22 35 56 050/ 30 47 60 050/ 30 47 61
Station Lichtervelde
INFORMATIE
1. Informatieambtenaar – vertegenwoordiger veiligheidscel Demarré Michel Kantoor
Privé 051/ 72 94 30 051/ 72 43 14
2.
Lokale pers a. Geschreven
Krant van West-Vlaanderen Streekkrant - Steps Lieven Vancoillie Jos Remaut Vincent Vanhoorne 0476/ 60 48 72 0475/ 74 43 40 0475/ 83 88 02
b. Gesproken c. Televisie
WTV Andy Debo 0475/ 81 35 59
3.
Nationale pers a. Geschreven
Het nieuwsblad De Morgen Het Laatste Nieuws Herwig Willaert Thea Swierstra Charlotte Degezelle West-Vlaanderen 0476/ 56 11 98 02/ 556 68 77 0486/ 63 76 79 056/ 24 73 11
b. Gesproken
Radio 2
c. Televisie
VTM VRT Bart Aerts Nv Jan Verbeke 0476/ 59 16 20 0489/ 63 58 58
GANIP Deel III – Lichtervelde
7
LICHTERVELDE
Bijlagen GANIP BESCHIKBARE MIDDELEN
BRANDWEER
1.
Lokaal
a.
Personeel:
- Officieren: 5 - Onderofficieren: 8 - Brandwacht: 24
b. Materiaal - Halfzware autopomp Mercedes met radio A1
- Autopomp volvo (2000 l) met radio A2 - Tankwagen (8000 l) met radio T1 - Snelle interventiewagen met alle reddingsmateriaal M1 - 2 materiaalwagens (met radio) M2 \& M3 - 1 aanhangwagen - 2 mobiele pompen P2 \& P3 + dompelpompen - 1 explosiemeter & gasdetectietoestel - 2 stroomgroepen - 1 ambulance met semi-automatische defibrillator & pneupac - 1 overdrukventilator - 1 opblaasbare tent - 1400 m slang D70 - 820 m slang D45 - 12 frisseluchttoestellen - 35 individuele ontvangers - 10 draagbare & 7 mobiele radiofonische posten - 2 vaste radiofonische posten (arsenaal \& gemeentehuis) - 2 GSM (+ diverse privé) - 90 dekens - 1 compressor 300 Bar 200 l/min - 1 hefkussen 20 ton + toebehoren - 1 hefkussen 29 ton + toebehoren c. Bijzonder Materiaal (centrum Torhout) Interventiemateriaal brandweer Torhout - 3 autopompen - snelle interventiewagen met alle reddingsmateriaal - 1 commandowagen - 2 tankwagens - 1 hoogtewerker 24 meter - 1 ambulance met complete uitrusting - 1 klinimobiel met complete uitrusting - 1 bosbrandweerwagen - 2 camionettes personeel - 2 materiaalwagens - 35 persluchttoestellen + 60 persluchtflessen - 4 chemische pakken - 2 halfautomatische defibrillators - 2 defibrillators - 23 draagbare radioposten - 1 explosiemeter - 2 gasdetectietoestellen - 1 CO meter - 3 motorpompen GANIP Deel III – Lichtervelde 8
- 1 drijvende aanzuigpomp - 5 dompelpompen (elektrisch) - 4 stroomgroepen 4,5 KVA + 1 groep 6 KVA - 1 compressor 300 Bar 200 l/min - 2 rookdrukkers - 2000 m slangen diam. 45 - 3200 m slangen diam. 70 - 400 liter schuimvormend product - 30 draagbare blustoestellen - 3 boomzagen - hydraulisch reddingsmateriaal - tirfort 3,2 ton + toebehoren - 2 hefkussens 20 ton + toebehoren - 2 hefkussens 29 ton + toebehoren - 2 afdalingstoestellen - 18 ladders - 35 draagberries (brandcardstock) - 1000 kg chemische korrels - 2 GSM's - 1 opblaasbare CP-OPS tent 27 \vierkantemeter
2.
Zonaal a. Personeel b. Materiaal c. Bijzonder Materiaal
MEDISCHE DIENSTEN
Rode Kruis a. Afdeling b. Provinciaal - 44 Ziekenwagens
- 9 Minibussen (7+1) - 21 Materiaalwagens - 1 Commandovoertuig - 2 4x4 Terreinwagens - 26 Aanhangwagens - 26 Voertuigen met trekhaak - 4 SIT-voertuigen - 811 Draagberries - 6 Korfbrancard - 2 MORT koffer - 18 Sanarex beschermingspakken - 16 Koffers signalisatie - 66 Halogeen + statief - 6 Koffer groep - 45 Koffers electr. - 133 Draaglampen - 9 TEC koffers - 65 Koffer lamp - 30 Elektro groep - 35 Koffers warm - 69 Tenten A - 16 Tenten SG 300 - 1 Tent SG 20 - 3 Tenten SG 500 - 26 B-luifel - 6 Opblaasbare tenten
- 586 Schragen - 207 Koffers deken
Vlaamse Kruis
GANIP Deel III – Lichtervelde
9
a. Afdeling b. Provinciaal Psychosociale hulpverlening
a. b.
Onthaalcentra < 12u (volgt) Onthaalcentra >12 u (volgt)
c. TIC Vergunde funeraria
BEGRAFENISONDERNEMING FERYN Koolskampstraat 5A - Koelcellen: - Rouwkamers: 051/ 72 54 49 0485/ 55 61 56 4 personen 3 personen 051/72 54 49 0485/ 55 61 56
Begrafenisondernemers
BEGRAFENISONDERNEMING FERYN Koolskampstraat 5A
POLITIE
Lokale politie a. Personeel
- officieren: 1 - Hoofdinspecteurs: - Inspecteurs: 3 - Agenten: - Burgerpersoneel:
b. Materieel
c.
Bijzonder Materiaal:
- Fietsen: - Bromfietsen: - Zip Piaggio: - Moto’s: - Camionettes: 1 Politievoertuigen:
Anoniem: - Politievoertuigen: 1 - Anonieme voertuigen: - Bus: - Openbare ordevoertuigen:
Federale politie a. Personeel b. Materiaal c. Bijzonder Materiaal
LOGISTIEKE STEUN
GANIP Deel III – Lichtervelde 10
Civiele bescherming Personeel (Bijzonder) Materieel
BESTEMMING
BEVELVOERING
Monovolume Break 4x4
AANTA L
BESCHRIJVING
1 2 1
Voertuig bevelvoering Idem Idem
VERVOER PERSONEEL
Minibus 8+1 Pick up 5+1 3 4 Vervoer personeel Laadvermogen 750kg
COORDINATIE
Telecomwagen Coordinatieopligger 1 1 Telefooncentrale, sateliettelefoon en andere communicatiemiddelen Mobiele vergaderzaal met stroomgroep 9kVA
REDDING
Snelle reddingswagen Reddingscontainer Stut- en schoorwagen 1 1 1 Voertuig voor bevrijding slachtoffers verkeersongevallen Reddingsmaterieel, hydraulisch, snijbranders, hefkussens… Stut- en schoormateriaal, kettingzagen, dekzeilen,…
OVERSTROMING
Drukpomp groot debiet Dompelpompunit Slijkpomp op aanhanger Overstromingscontainer dompelpompen los slangencontainer Zandline Zandzankcontainer voorraad gevulde zandzakken voorraad lege zandzakken zand boot zodiac 3 2 2 1 8 3 1 1 500 120000 10m³ 1 10.000L/min, 10 BAR - 1 autopomp, 2 containers per unit 1generator 130kVA en 2 pompen 12 000 l/min 5,000 l/min dompelpompen, zieglerpompen, stroomgroepen 800L/min totaal 3000m slangen DSP150 300 zakken/min zandzakken, kruiwagens, schoppen,,,,
steeds beperkte voorraad aanwezig zodiac met 30pk motor
BRANDBESTRIJDING
Dompelpompunit 2 per unit 1generator 130kVA en 2 pompen 12 000 l/min
GANIP Deel III – Lichtervelde
11
Drukpomp groot debiet bluskanon slangencontainer schuimtank tankwagen meetwagen
3 1 3 1 3 1
10.000L/min, 10 BAR - 1 autopomp, 2 containers; overgangstukken naar DSP 110 7 500 liter (water-schuim) totaal 3000m slangen DSP150, overgang DSP 110 6 000 liter AFFF ATC 6% 10 000 liter HazMatID, GasMat, nucleaire meettoestellen, explotiemeters, warmtecamera, simultaantest, ,,,
ADEMBESCHERMING
Compressorcontainer onderhoudslokaal 1 1 compressor en flesvulsyteem, 15 draagstellen, 30 flessen 6,8 l + gelaatmaskers onderhoud perslucht en gaspakken
CHEMISCH ONGEVAL
gaspakkencontainer 2 Per container:12 VTS+4TS pakken ;16 draagstel + 33flessen 6,8l +gelaatmaskers ; aankleedtent + verwarming; decontaminatietent+warm water;2 mobiele flessen 100 liter+draagriemen onderhoud perslucht en gaspakken 2 elropompen, vonkvrij gereedschap, rioolafsluiters, dammen HazMatID, GasMat, nucleaire meettoestellen, explotiemeters, warmtecamera, simultaantest, ,,,
onderhoudslokaal chemisch ongevalcontainer oversize vaten meetwagen
1 1 12 1
POLLUTIE OP WEG
strooiwagen veeg-zuigcombinatie karcherwagen antipollutiecontainer vacuumtank container chemische ongevallen bobcats open containers 2 1 1 1 2 1 2 6 Unimog met strooibak en borstel veeg en zuigmachine voor opzuigen gestrooide korrels 2 (stoom)hogedrukreinigers, tank 9000 l en voorraad arbo en heavy duty hogedrukreiniger en absorptieproducten 8000 l vonkvrije en bestendige pompen, rioolafsluiters, dammen 1 omvormbaar tot lichte graafmachine, vervoerbaar op container lege puincontainers
POLLUTIE OP WATER
boot spilcat boot zodiac vlottercontainer antipollutiecontainer water vacuumtank skimmercontainer 2 1 5 1 2 4 catamaran boot met 100pk buitenmotor en groot werkvlak zodiac met 30pk motor vlotters voor afdammen oliebezoedeling te water, diverse soorten en afmetingen 2 foxpompen(plaatsbaar op spilcat), voorraad arbo en heavy duty 8000 l diverse skimmers, tandwielpompen, vacuumpompen, hydraulische groepen
GANIP Deel III – Lichtervelde
12
ontwateringscontainers
3
waterdichte containers
VERVOER EN LOGISTIEK
trekkers voertuigen met kraan 4*4 haakarmvoertuigen 19T 4*4 haakarmvoertuigen 26T haakarmvoertuigen 26T met kraan karweiwagen Pick up 5+1 open containers bobcats vorklift ontwateringscontainers DVI container lichtmast verlichtingscontainers hoogtewerker 2 2 3 4 5 2 4 6 2 1 3 1 1 1 1 unimog met regelbare bandendruk
Lege wagens met laadvlak Laadvermogen 750kg lege puincontainers 1 omvormbaar tot lichte graafmachine, vervoerbaar op container vervoerbaar op container waterdichte containers container met materieel opzoeken vermisten uitschuifbare lichtmast + alternator power moons, diverse andere + alternators manitou hoogtewerker
DIVERSEN
vogelgriepcontainer absorptiekorrels detergent aggregaten 1 bevat 2 ontspettingspoorten voor voertuigen voorraad korrels in loods Oel-Ex voorraad Arbo OSR diverse losse aggregaten
Krijgsmacht (Bijzonder) Materieel Technische dienst Gemeente Personeel Beschikbaar personeel:
1 ing. hoofd technische dienst 15 manschappen
Materieel Voertuigen:
- 2 vrachtwagens (1 hydraulische kraan) - 1 hydraulische kraan op banden - 2 lichte vrachtwagen en 1 gesloten bestelwagen - 3 personenwagens
Bijzonder materieel - 2 stroomgroepen waarvan 1 voorzien van drijfkracht
- 2 kettingzagen
Zwaar technisch materieel Aannemers Grond- en wegeniswerken
N.V. WEGENISWERKEN MAES A. Brugsebaan 3 Maes Walter 051/ 72 20 90 051/ 72 28 21
GANIP Deel III – Lichtervelde
13
BVBA DEVRIESE R. Potteriestraat 22 8810 Lichtervelde TACK GEORGES Kasteelstraat 66 8810 Lichtervelde
051/ 74 82 82 Devriese Ingrid 051/ 74 53 68 Tack Georges 051/ 72 37 80
Transportmogelijkheden
CARBONEZ PATRICK, Kwakkelstraat 6 8810 Lichtervelde BVBA DPL, Industrielaan 16, 8810 Lichtervelde 051/ 72 63 02 Carbonez Patrick 051/ 72 28 17
Deklerck Sylveer
051/ 72 31 06 051/ 72 45 20
BVBA VERVOERBEDRIJF MAES N. Maes Hendrik Roeselarebaan 8810 Lichtervelde G.D.P. TOMMELEIN Kortemarkstraat 144 8810 Lichtervelde BVBA GYSELINCK EN ZN Kortemarkstraat 127 8810 Lichtervelde N.V. TAXIBEL Industrielaan 1 8810 Lichtervelde N.V. REMI CLAEYS Kortemarkstraat 52 8810 Lichtervelde BVBA ERIC TRANS Beverenstraat 39 8810 Lichtervelde DEJONGHE DIRK Margarethalaan 24 8810 Lichtervelde Tommelein
051/ 72 26 76
Gyselinck Gilbert 051/ 72 26 91 Privé 051/ 72 34 26 Labeeuw Filip 051/ 72 50 24
051/ 72 97 11
051/ 72 48 83
051/ 72 51 60
Hoogtewerkers- kranen
BEERNAERT WILLY EN ZONEN Grote veldstraat 51 8840 Staden - 1 kraan 30 ton - 1 kraan 60 ton - 1 kraan 100 ton DECUYPERE JOHAN Koolskampstraat 94 8810 Lichtervelde VANCRAEYNEST YVAN Roeselarebaan 19 (Eddy Beernaert) 0475/ 73 23 95 ( Danny Beernaert) 0475/ 55 19 15 051/ 70 17 19 - 1 kraan 45 ton - 1 kraan 70 ton Decuypere Johan 051/ 72 68 04
Vancraenest Yvan Privé
051/ 72 24 07 051/ 72 49 31
GANIP Deel III – Lichtervelde
14
8810 Lichtervelde SPRIET MARC Kasteelstraat 14 8810 Lichtervelde Spriet Marc Fax 051/ 72 46 12 051/ 54 68 84
Takelwagens
COOL RIK Brugse baan 2A 8810 Lichtervelde - 2 takelwagens Cool Rik 051/ 72 44 68
Frigowagens Personenvervoer Autobusbedrijven
DE LIJN – WEST-VLAANDEREN Weggevoerdelaan 4 8500 Kortrijk Fax 059/ 56 54 75 059/ 56 54 79
- 30 standaardbussen in de regio (45 zitplaatsen) TAXI HENDRIKS Brugesteenweg 606 9000 Gent algemeen nr Jan Gijbels zaakv. 09/ 216 80 20 0475/ 25 42 12
Kazandstraat 55 – (staanplaats bussen) 8800 Roeselare - 15 bussen: 4 rolstoelen + 4 plaatsen SIMA TOURS Statiestraat 205 8810 Lichtervelde VANCOILLIE (DE LIJN) Roeselaarseweg 59 8820 Torhout Vandevelde Romain 051/ 72 22 22 2de nummer 051/ 72 22 27 Privé 051/ 72 28 61 Hemelare Marc 051/ 72 56 42
Taxibedrijven
TAXI HENDRIKS Brugsesteenweg 606 9000 Gent fax 09/ 216 80 20 09 216 80 21 0475/ 25 42 12
Bussen voor rolstoelpatiënten:
Afvalbeheer RUIMDIENSTEN Speciale materialen Dutry Power NV
Permanent 051/ 20 00 88
GANIP Deel III – Lichtervelde
15
Bruggesteenweg 512 8800 Roeselare • • • • • • • Stroomgeneratoren Kabels Verdeelborden Compressoren Brandstoftanks Heftrucks Lichtmast
Privé Fax
051/ 20 63 52 051/ 24 26 69
INFORMATIE
GANIP Deel III – Lichtervelde
16
This document is © 2009 by daan - all rights reserved.
BijlageGrootte
GANIP deel III - def.doc319.5 KB