Monodisciplinair nood- en interventieplan brandweer Lichtervelde

Monodisciplinair nood- en interventieplan Brandweer Lichtervelde.
Je kunt er ook de standaardprocedures (hoofdstuk 12) en de actiekaarten (hoofdstuk 13) in terugvinden.
Lay-out: Daan Pareit (dit document werd in LATEX geïmplementeerd)
Advies maatschappelijke veiligheid: Tein Pareit
Redactie: Marc Pareit
Eindredactie: Bestuur gemeentelijke brandweer Lichtervelde in samenwerking met de gemeentelijke veiligheidscel
Eindverantwoordelijke: Gemeentebestuur Lichtervelde

Algemeen Gemeentelijk Nood- en Interventieplan - Deel I: Midwest–Vlaanderen

Algemeen Gemeentelijk Nood- en Interventieplan - Deel II: Lichtervelde

Algemeen Gemeentelijk Nood- en Interventieplan - Deel III: Telecommunicatie

Reanimatie

Overzicht van de statische gegevens van alle reanimaties na hartstilstand vanaf 01/01/19997 door onze amblancedienst sinds het in gebruik nemen van een defibrillator.

Omgaan met een persoonlijke crisis

Deze brochure is een hulpmiddel bij het verwerken en begrijpen van een schokkende ervaring als een brand, een ongeval, een ramp of een overlijden

 

Vuurwerkreglement

Vuurwerkreglement gemeente Lichtervelde versie 22/03/2010

Overstromingen: checklist voor het aanmelden van schade

Schade aan woningen en inboedel
Schade aan voertuigen

Schade aan bedrijven en bij niet-verzekerden

Inventaris Ambulance

Inventaris Medicatie ambulance

HOP (gemeentelijk hittegolf- en ozonpiekenplan)

Huishoudelijk Reglement Operationeel personeel vrijwilligers zone Midwest

Personeelsplan zone Midwest

Kledijreglement zone Midwest

Vormingsreglement Zone Midwest