Activiteiten

Taken

1. Optreden bij diverse branden

 • Brand op personen
 • Brand in woningen
 • Bos, heide, gras en oogstgewasbranden
 • Branden in inrichtingen voor het publiek toegankelijk
 • Branden in industriele gebouwen
 • Textielbranden
 • Autobranden en tankwagenbranden
 • Branden in aanwezigheid van gassen (gasontploffing)
 • Branden van elektriciteits installaties 

2. Andere opdrachten

 • Interventies bij een ontploffing
 • Hulp bij personen in lift opgesloten
 • Hulp bij een op dak gevlucht persoon
 • Bevrijden van personen bij instorting
 • Bevrijden van personen bij verkeersongevallen
 • Dringend vervoer van zieken
 • Zorgen aan, en vervoer van gekwetsten
 • Bevrijden van geelectrocuteerde persone
 • Bevrijden van personen in riool
 • Ophalen van personen uit put, vijver of kanaal
 • Gevaarlijke belemmering op rijweg
 • Bevrijden van personen met ledematen geklemd
 • Leegpompen van een kelder ingevolge lek of overstroming
 • Interventie bij lekken van schadelijke gassen
 • Ontsnapping van stoom in een gebouw
 • Oververhitte verwarmingsketel
 • Luchtverversing van lokalen met schadelijke gassen
 • Interventie bij vliegtuigramp
 • Interventie bij overstroming of ramp
 • Neutralisatie van gevaarlijke vloeistoffen
 • Opsporen van radioactieve bronnen
 • Vernietigen van wespennesten
 • Oefeningen

Preventie

De brandpreventiedienst bestaat uit drie officieren met het brevet technicus brandvoorkoming. Jaarlijks wordt een stijgend aantal dossiers behandeld. Met het gemeentebestuur werd ook een lijst van de te controleren gebouwen en het controleritme vastgelegd.

Één officier heeft ook het brevet van BrandPreventieAdviseur (BPA). Hij is 1 van de 6 in de zone Midwest.
Hij wordt op pad gestuurd om bij verenigingen (en soms ook privépersonen) advies te geven in verband met brandbeveiliging.

Brandbeveiliging bestaat uit:

 • BRANDPREVENTIE , waarmee het voorkomen van brand bedoeld wordt.
 • BRANDMELDING, waardoor gezorgd wordt voor een zo snel mogelijke ontdekking en bestrijding van de brand
 • BRANDBESTRIJDING , waardoor getracht wordt een begin van een brand zelf te blussen, hoewel de brandweer toch altijd gealarmeerd moet worden
 • EVACUATIE, waardoor gezorgd wordt dat elke bewoner de woning of het gebouw tijdig kan verlaten
 • VOORKOMEN IS ALTIJD BETER DAN BLUSSEN !!!

Voor preventietips zie verder onder de rubriek preventie

Vergaderingen

 • Iedere voorlaatste maandag van de maand is er vergadering van de officieren.
 • Iedere laatste maandag van de maand is er kadervergadering. Na de kadervergadering komt de Raad van Advies bijeen.
 • Er is een apart bestuur voor de vriendenkring.
 • Vier maal per jaar is er overleg tussen de officieren en de burgemeester.
 • Jaarlijks wordt het monodisciplinair nood- en interventieplan brandweer Lichtervelde, het Hitte en ozonpiekenplan van Lichtervelde en het gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan door de brandweer geactualiseerd.

Oefeningen

 • Iedere eerste maandag van de maand is er een oefening voor alle ploegen, die via een beurtsysteem per ploeg wordt voorbereid. De locatie is wisselend en wordt bij het begin van het werkjaar vastgelegd.
 • Jaarlijks is er een onaangekondigde nachtoefening.
 • Iedereen volgt om de drie à vier jaar via een vaste cyclus de opleiding perslucht, hittegewenning en flash-over.

Lessen

 • Iedere maand wordt er in het kader van de WOBRA door de RILL een twee uur durende les gegeven voor de ambulancedienst.
 • Jaarlijks zijn er brandweermannen die de kans krijgen een lessencyclus voor specialisatie en/f promotie te volgen.

Evenementen

Door het organiseren van tal van activiteiten staat de vriendenkring en de sportkring in voor het verstevigen van de vriendschapsbanden tussen de leden.

 • Minstens éénmaal per maand is er een sportactiviteit voor de brandweermannen en hun partners.
 • Tweejaarlijkse reis.
 • Jaarlijkse winterwandeling.
 • Geregeld wordt er een bezoek gebracht aan een bowlingbaan, petanquebaan of een carting.
 • Jaarlijks is er een brandweertombola.
 • Kaartavond.
 • Fietstocht
 • Feest voor moederdag
 • Jaarlijkse open deurdag
 • ...

Tussendoor wordt er geregeld gefeest in het eigen lokaal bij bevorderingen, einde loopbaan, behalen van brevetten, Sint-Barbara.